آرزو باسره

هنرمند

کارآفرین

طراح

آرزو باسره

هنرمند

کارآفرین

طراح

ماه: آبان ۱۳۹۷

آبان ۲۵, ۱۳۹۷ تذهیب چیست؟

این هنر باستانی تاریخی از زوایای مختفی مورد بررسی قرار میگیرد. در ادامه به تعریف جامع آن می پردازیم. معنی…

آبان ۲۵, ۱۳۹۷ پاپیه ماشه چیست؟

انواع مکتب های تذهیب papier-mâché در فرانسوی به آن نیز می گویند. یکی از صنایع دستی سنتی است که معنی…

error: Content is protected !!