آرزو باسره

هنرمند

کارآفرین

طراح

آرزو باسره

هنرمند

کارآفرین

طراح

تذهیب

آبان ۲۵, ۱۳۹۷ تذهیب چیست؟

این هنر باستانی تاریخی از زوایای مختفی مورد بررسی قرار میگیرد. در ادامه به تعریف جامع آن می پردازیم. معنی…

error: Content is protected !!